Tohle je kategorie deníku! 

Je rozřazený podle ročníků, na které můžeš najet, když přejedeš tlačítkem myši na nadpis ZÁPISKY v levém sloupečku. 

 

Ještě jednou však radši připomenu, že ať si přečteš zde cokoliv, ber ohled na to, že tvá postava to neví. Dozví se to, až jí to někdo jiný řekne. A do té doby nekažte hru ostatním *mrkla*

*vidíš jednoduchý, černě obalený deník nadepsaný: Katie Vayne, Nebelvír.*

*Na zadní straně je od mladší sestřičky vidět obrys jednorožce*